Ứng dụng năng lượng điện mặt trời và đèn Led chiếu sáng công viên

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Vũng Tàu, hội đồng khoa học đã nghiệm thu đề tài “Ứng dụng năng lượng điện mặt trời kết hợp đèn Led tiết kiệm điện chiếu sáng công viên Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu”.

Đề tài do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện. Đây là đề tài sản xuất thử nghiệm dựa trên kết quả của đề tài “Nghiên cứu chế tạo đèn chiếu sáng tiết kiệm điện dùng LED và ứng dụng năng lượng mặt trời”. Trong quá trình thi công, nhóm nghiên cứu thử nghiệm đã sử dụng tổng cộng 123 đèn LED để chiếu sáng sân vườn, đường đi và bãi cỏ, tượng Trần Hưng Đạo.
 
Việc lắp đặt đã hoàn thành vào tháng 1/2012 và từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2012, vận hành thử nghiệm. Từ tháng 5/2012, đưa vào vận hành, sử dụng chính thức. Sau hơn 1 năm vận hành chính thức, đề tài đã cho kết quả khả quan khi chi phí điện sử dụng chung cho cả công viên giảm 4 lần (hệ thống chiếu sáng cũ tiêu tốn khoảng 1.000 kWh/tháng, nhưng hệ thống đèn LED chỉ tiêu tốn 250 kWh/tháng.
 
Tất cả thành viên trong hội đồng khoa học của tỉnh Vũng Tàu đã đánh giá cao ý nghĩa và hiệu quả kinh tế - xã hội của đề tài và xếp đề tài vào loại khá.


  • 31/07/2013 09:42
  • Ngọc Thọ
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét