Vĩnh Long: Sẽ xây dựng 8 mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao

Đó là một trong những nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nguồn ảnh: Internet

Cụ thể, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định 636/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.

Theo đó, trong năm nay UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ xây dựng 08 mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng tại các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân và thị xã Bình Minh.

Về công tác tuyên truyền: Tỉnh sẽ tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người lao động và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của luật pháp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức 04 cuộc hội thảo, hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật và các quy định hiện hành khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người lao động và các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chi tiết Kế hoạch xem file đính kèm

636qd_signed.pdf