20,1 triệu kWh

  • 24/10/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Chi tiết...


PC Vĩnh Long tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường THCS Vũng Liêm

  • 10/06/2020

Ngày 8/6, Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) tổ chức chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện cho hơn 1.000 học sinh tại Trường THCS Vũng Liêm (huyện Vũng Liêm).

Chi tiết...


12,2 triệu kWh

  • 11/07/2019

Là kết quả thực hiện công tác tiết kiệm điện 6 tháng đầu năm 2019 tại Công ty Điện lực Vĩnh Long, đạt 80% kế hoạch năm.

Chi tiết...