Sản lượng điện gió của Thụy Điển dự kiến tăng 70% vào năm 2024

  • 21/03/2022

Cơ quan Năng lượng Thụy Điển (SEA) cho biết sản lượng điện gió của quốc gia này dự kiến sẽ tăng 70% vào năm 2024 so với mức năm 2021, trong bối cảnh bùng nổ nguồn công suất bổ sung.

Chi tiết...


37,918 triệu kWh

  • 10/01/2022

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021, tương đương 2,37% sản lượng điện thương phẩm, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện là hơn 70 tỷ 985 triệu đồng.

Chi tiết...


519,04 triệu kWh

  • 17/12/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tính đến hết tháng 11/2021, chiếm 2,33% tổng điện năng tiêu thụ, vượt 0,33% so với chỉ tiêu đặt ra.

Chi tiết...


34,07 triệu kWh

  • 10/12/2021

Là sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lũy kế 11 tháng năm 2021, đạt tỷ lệ 2,33% tổng sản lượng điện thương phẩm.

Chi tiết...


64.518 kWp

  • 16/04/2020

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tổng công suất lắp đặt điện mặt trời áp mái (ĐMTAM) lũy kế 3 tháng đầu năm của khách hàng là 64.518 kWp. Tổng sản lượng điện từ nguồn ĐMTAM phát lên lưới trong quý I/2020 là 46,84 triệu kWh.

Chi tiết...