Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong động cơ điện cần những yêu cầu gì?

Trương Văn Thái
truongvanthai@gmail.com

07/08/2017

Trả lời

Trả lời:

Theo Thông tư số 02/2014/TT – BCT của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, Mục 7  (Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong động cơ điện), Điều 19 yêu cầu:

  1. Thay thế các động cơ hiệu suất thấp bằng động cơ hiệu suất cao.
  2. Các động cơ có đặc tính sau đây cần phải được xem xét để thay thế:
  1. Động cơ chạy non tải dưới 60-70% công suất định mức.
  2. Động cơ vận hành với công suất định mức nhưng đầu ra điều chỉnh bằng van, lá gió với độ mở dưới 60-70%.
  3. Động cơ chạy quá tải trong một số khoảng thời gian vận hành đáng kể.
  4. Động cơ sử dụng với thời gian vượt tuổi thọ cho phép chưa được đại tu.
  5. Động cơ sử dụng với công suất biến đổi đáng kể trong thời gian sử dụng nhưng chưa sử dụng biến tần.
  6. Động cơ hiệu suất thấp.
  7. Động cơ điều chỉnh tốc độ bằng điện trở roto.


  • 08/08/2017