Xin hỏi những yêu cầu chung về công nghệ chiếu sáng và quản lý chiếu sáng trong nhà máy sản xuất, văn phòng của doanh nghiệp là gì?

Nguyễn Hoàng Anh
hoanganhnguyen@gmail.com

14/08/2017

Trả lời

Trả lời:

Theo Thông tư số 02/2014/TT – BCT của Bộ Công Thương về Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp, Mục 8 (Công nghệ chiếu sáng và quản lý chiếu sáng trong nhà máy sản xuất, văn phòng của doanh nghiệp), Điều 21 có yêu cầu:

Hệ thống chiếu sáng trong phòng làm việc và các phân xưởng trong các nhà máy công nghiệp phải đáp ứng:

  1. Đảm bảo độ sáng cần thiết tại các vị trí làm việc.
  2. Đảm bảo chiếu sáng sử dụng công suất nhỏ nhất.


  • 15/08/2017