1 tỷ 373 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) năm 2018, tương đương 2,06% sản lượng điện thương phẩm, tương ứng với giá trị tiết kiệm tiền điện hơn 2.295 tỷ đồng, góp phần đảm bảo tốt việc cung cấp điện trên địa bàn.

Các hộ nuôi tôm tỉnh, thành phía Nam đã giảm được chi phí tiền điện nhờ áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện của EVNSPC - Ảnh: Đình Hoàng.

Trong năm 2018, Tổng công ty đã tiếp tục phối hợp với các địa phương để triển khai nhiều hoạt động, chương trình tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm như: Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học, hỗ trợ tiết kiệm điện cho nông dân trồng hoa cúc tại Lâm Đồng, thực hiện mô hình ESCO và hỗ trợ các hộ nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long... Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn trong công tác tiết kiệm điện.

EVNSPC tiếp tục là đơn vị đi đầu trong thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiện toàn bộ máy triển khai công tác tiết kiệm điện từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc; tuyên truyền, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về thiết bị tiết kiệm điện...