2.333 tỷ đồng

Trong năm 2016, khu vực miền Nam đã tiết kiệm được trên 1 tỷ 464 triệu kWh, tương đương số tiền hơn 2.333 tỷ đồng. Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) Nguyễn Phước Đức cho biết tại Ngày hội tiết kiệm điện năm 2017 do Tổng công ty tổ chức mới đây.

Được biết, trong nhiều năm qua EVNSPC đã triển khai, áp dụng nhiều mô hình tiết kiệm điện hiệu quả như lắp đặt 6.726 pano, băng rôn tuyên truyền, phát 6.134.353 cẩm nang, tờ rơi tuyên truyền; tại 21 tỉnh/thành phía Nam hiện có 587 ấp/khóm văn hóa tiết kiệm điện với 1,356 triệu hộ gia đình tham gia; thực hiện đổi 2.065.269 bóng đèn tròn sợi đốt bằng đèn tiết kiệm điện... Vì vậy, trong 5 năm (2011 - 2016), các đơn vị điện lực thành viên của EVNSPC đã tiết kiệm được 6,035 tỷ kWh điện năng.

Trong năm 2017, cùng với việc tiếp tục triển khai mô hình ESCO (công ty dịch vụ năng lượng), EVNSPC còn phối hợp với các Sở Công Thương thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán năng lượng thông qua việc tổ chức hội thảo, tư vấn, truyên tuyền, chương trình thay thế đèn sợi đốt trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng hoa cúc tại tỉnh Lâm Đồng; chương trình hỗ trợ tiết kiệm điện cho các hộ nuôi tôm tại các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long...


  • 25/05/2017 09:03
  • Nguyễn Tuấn