2.523 khách hàng tham gia chương trình DR

Tính đến cuối tháng 6/2019, hơn 2.500 khách hàng đã ký biên bản/thỏa thuận tham gia Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR), chiếm 60,9% tổng số khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm trên cả nước.

DR nằm trong Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện vùng, miền, đảm bảo cho hệ thống điện vận hành an toàn.

Hiện nay, Việt Nam đang triển khai Chương trình DR phi thương mại, trên tinh thần tự nguyện tham gia của các doanh nghiệp. Khi tham gia DR - chủ động tiết giảm sản lượng điện theo thông báo của Điện lực, khách hàng sẽ tránh được tình trạng gián đoạn cung cấp điện một cách bị động, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất - kinh doanh. Vì khi hệ thống điện thiếu nguồn, nếu không được tiết giảm sản lượng điện kịp thời, sẽ dẫn đến quá tải, gây ra các sự cố điện. 


  • 08/08/2019 02:17
  • Nguồn: TCĐL Chuyên đề Thế giới điện