Bình Thuận: Ký kết triển khai gói tín dụng sử dụng hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận (Agribank Bình Thuận), Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC), Trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường Bình Thuận vừa ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai gói tín dụng sử hệ thống điện mặt trời phục vụ sản xuất nông nghiệp tại Bình Thuận.

Đại diện 3 bên ký kết thỏa thuận hợp tác - Ảnh: Minh Phương.

Theo đó, Agribank Bình Thuận tài trợ vốn cho các nhà cung cấp hệ thống điện mặt trời, các khách hàng mua hệ thống điện mặt trời và các thiết bị, vật tư khác phù hợp với quy chế cấp tín dụng hiện hành của Agribank và quy định của pháp luật. Còn ABIC tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm sản lượng điện tạo ra cho khách hàng của chương trình 240.

Trung tâm phát triển và ứng dụng công nghệ môi trường Bình Thuận có nhiệm vụ triển khai thí điểm hệ thống phát điện độc lập, lai ghép pin mặt trời và tuabin gió phục vụ cho cây thanh long.

Ông Huỳnh Tấn Nam, Giám đốc Agribank Bình Thuận cho biết, việc ký kết thỏa thuận hợp tác này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch phục vụ việc chong đèn để cây thanh long ra hoa trái vụ.

Cũng theo ông Nam, việc ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế của việc trồng thanh long và giảm phụ tải hệ thống điện trong thời kỳ cao điểm. Triển khai hiệu quả chương trình này sẽ là bước ngoặt trong việc đưa cây thanh long trở thành cây trồng chủ lực, bền vững theo hướng áp dụng công nghệ cao tại Bình Thuận.


  • 20/09/2018 04:57
  • Minh Phương