Các cấp Công đoàn Thủ đô: Đạp xe, chạy bộ hưởng ứng Giờ trái đất 2018

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến đã ký ban hành văn bản số 110/LĐLĐ, ngày 12/3/2018 gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn Ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS đề nghị triển khai tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018.

Đạp xe hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 tại Việt Nam - Ảnh: Thành Trung.

Theo đó, để tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 với chủ đề “Hôm nay tôi sống xanh hơn”, góp phần cùng Thủ đô, cả nước và thế giới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp công đoàn thành phố triển khai một số nội dung thiết thực.

Cụ thể, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn Thành phố bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền, cổ động trực quan (dán áp phích), phát tờ rơi, tài liệu, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyên truyền tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nhà ga, tuyên truyền tại các khu CN&CX, khu công nghiệp tập trung... để tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, mục đích của chương trình, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tác động của biến đổi khí hậu tới đời sống cộng đồng; duy trì thói quen tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên suốt cả năm.

Đồng thời, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động trong đội ngũ CNVC-LĐ về tiết kiệm năng lượng, vận động CNVC-LĐ tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018 và các hành động trong suốt thời gian tiếp theo góp phần bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các hộ gia đình CNVC-LĐ và đông đảo CNVC-LĐ trên địa bàn Thủ đô tham gia hưởng ứng chiến dịch bằng các hoạt động: Thực hiện tắt toàn bộ đèn tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong 1 giờ (từ 20h30 - 21h30) thứ bảy, ngày 24/3/2018; Tổ chức các nhóm tình nguyện viên đạp xe, chạy bộ để tuyên truyền trong cộng đồng; Tổ chức, tham gia các cuộc thi tìm hiểu chủ đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường…


  • 15/03/2018 10:13
  • Thành Trung