Công ty Thủy điện Ialy hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2018

Công ty Thủy điện Ialy đã có kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất từ ngày 12 - 24/03/2018 tại văn phòng làm việc, các vị trí sản xuất tại 3 nhà máy và các khu tập thể, hướng CBCNV sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công ty Thủy điện Ialy treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Giờ trái đất tại văn phòng Công ty, các nhà máy... Nguồn ảnh: ialyhpc

Theo đó, chính quyền đã phối hợp với Công đoàn Công ty phát động và tuyên truyền, vận động toàn thể CBCNV tích cực tham gia, tự giác thực hiện tắt các đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất 2018; treo băng rôn khẩu hiệu, poster tại văn phòng Công ty, các nhà máy, khu tập thể, vị trí đặt các máy chấm công...

Bên cạnh đó, quán triệt tới CBCNV ý nghĩa thông điệp Giờ trái đất 2018 "Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn": Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay, mà còn cho các thế hệ tương lai sau này.

Không chỉ dừng lại ở một giờ tắt đèn, CBCNV Công ty đã và sẽ tiếp tục cùng hành động xa hơn, góp phần giảm phát thải nhà kính, hướng tới cuộc sống xanh, bền vững.