Điện lực Càng Long: 5 tháng năm 2018, tiết kiệm 869.396 kWh

Đó là sản lượng điện tiết kiệm Điện lực Càng Long (Công ty Điện lực Trà Vinh) đạt được trong 5 tháng đầu năm 2018.

Nhân viên Điện lực Càng Long chuẩn bị vật tư, lắp đặt điện kế cho khách hàng.

Để phục vụ khách hàng sử dụng điện ngày càng tốt hơn, hiện nay Điện lực huyện Càng Long tiếp tục triển khai chương trình đơn giản thủ tục cấp điện, nhằm rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng. Điện lực đã áp dụng công nghệ thông tin trong khảo sát chiết tính cho khách hàng bằng máy tính bảng, sử dụng máy ảnh, Smartphone ghi nhận các giấy tờ còn thiếu tại nhà khách hàng nhằm hạn chế việc đi lại của khách hàng trong giải quyết cấp điện.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, Điện lực đã tiếp nhận và hoàn thành cấp điện cho 273 khách hàng sinh hoạt và 79 khách hàng ngoài sinh hoạt. Đồng thời, đã tiếp nhận 107 hồ sơ sửa chữa và đã giải quyết đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện theo quy trình, quy định. Về tổ chức sửa chữa điện, khắc phục sự cố, Điện lực bố trí ca trực tiếp nhận yêu cầu sửa chữa điện, khắc phục sự cố của khách hàng 24/24h theo quy định.

Hiện nay, huyện Càng Long được cung cấp điện từ trạm 110 kV Trà Vinh, trạm 110 kV Cầu Kè, trạm 110kV Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) với khối lượng đường dây hiện đang quản lý gồm 332,32km đường dây trung thế, 364,05km đường dây hạ thế và 579 trạm biến áp phân phối. Các tuyến trung thế 22 kV trên địa bàn huyện đều được liên kết mạch vòng giữa các trạm 110 kV nên đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, phục vụ nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


  • 26/06/2018 04:20
  • Trường Hiếu