Đối tác Bỉ đề xuất lắp đặt cột đo gió tại Quảng Ninh

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Đức Long, ông Johan Vande Lanotte - Thị trưởng thành phố Ostend (Bỉ) cho biết: Hiện nay, Tập đoàn Ren A Port đang khảo sát lượng gió trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, sau đó sẽ đề xuất thực hiện dự án lắp đặt cột đo gió, trước mắt là ở Khu công nghiệp Nam Tiền Phong.

Làm việc với Thị trưởng thành phố Ostend, ông Nguyễn Đức Long - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Quảng Ninh đang rất quan tâm đến việc phát triển các dự án năng lượng sạch có sự tham gia của các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt là nhà đầu tư Bỉ.

Theo ông Johan Vande Lanotte - Thị trưởng thành phố Ostend: Hiện nay, Tập đoàn Ren A Port đang khảo sát lượng gió trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, sau đó sẽ đề xuất thực hiện dự án lắp đặt cột đo gió trong các khu công nghiệp, trước mắt là ở Khu công nghiệp Nam Tiền Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long khẳng định: Tỉnh hoàn toàn đồng ý với đề xuất thực hiện dự án lắp đặt cột đo gió ở Khu công nghiệp Nam Tiền Phong. Hiện tỉnh đang xin ý kiến của Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng, nếu được đồng ý sẽ cho phép triển khai xây dựng.


  • 12/11/2017 04:00
  • Nguồn: nangluongvietnam.vn