Dự án Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp được tiếp tục đầu tư

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành văn bản số 3292/UBND-TH, đồng ý cho Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt tiếp tục triển khai dự án Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt cam kết tiến độ thực hiện dự án theo từng tháng; khẩn trương phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ bồi thường, giải phóng mặt bằng; lập đầy đủ hồ sơ về đất đai và đầu tư theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai xây dựng, công ty không được chuyển nhượng dự án với bất kỳ hình thức nào; ký quỹ cam kết đầu tư; thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định hiện hành khác có liên quan trước khi triển khai dự án.

Đến hết tháng 8/2020, công ty không khởi công xây dựng công trình, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Được biết, ngày 11/12/2019, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định số 4613/QĐ-UBND, thu hồi chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp do Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt làm chủ đầu tư.

Lý do của việc thu hồi là “kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay, nhà đầu tư không phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và không thực hiện ký quỹ cam kết đầu tư theo quy định”.

Tuy nhiên, theo đại diện Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt, UBND tỉnh Bình Định đã không nắm và không đánh giá hết những phần việc của dự án được triển khai đến thời điểm ra quyết định thu hồi.

Cụ thể, trước khi có quyết định thu hồi, Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt đã chi trả cho các hộ có mồ mả gần 1,4 tỷ đồng; nộp vào Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ 12 tỷ đồng; hỗ trợ 300 triệu đồng sửa chữa kênh mương và khắc phục bão lũ; mở rộng đường dân sinh vào nhà máy 370 triệu đồng… Hơn nữa, quyết định số 4613/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND tỉnh Bình Định đã không áp dụng đúng quy định của Luật Đầu tư.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Mỹ Hiệp do Công ty CP Năng lượng tái tạo Việt Nam Việt (trụ sở tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) làm chủ đầu tư có công suất 50MW, tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng.