Dự báo thời tiết - Ngày và đêm 07/01/2020

Phía Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Thời tiết có mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Thời tiết có mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, có nơi cao hơn
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ


  • 07/01/2020 07:30
  • Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương