EVNHCMC vận động các cơ sở lưu trú du lịch sử dụng điện mặt trời mái nhà

Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) vừa có văn bản gửi Sở Du lịch đề nghị hỗ trợ triển khai hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú du lịch tăng cường sử dụng điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). 

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng ĐMTMN. UBND TPHCM cũng đã chỉ đạo triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm tăng cường việc sử dụng ĐMTMN trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xem xét bổ sung việc sử dụng ĐMTMN vào một trong các điều kiện (hoặc điểm cộng) khi đánh giá các cơ sở lưu trú du lịch đáp ứng các tiêu chí xanh, thân thiện với môi trường trong du lịch (VD: tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN). 

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Đây là thời điểm thuận lợi để tăng cường việc sử dụng ĐMTMN. Hiện nay, chi phí đầu tư ĐMTMN đã giảm, hiệu suất thiết bị tăng, nên thời gian thu hồi vốn đã rút ngắn đáng kể (trung bình là 5-7 năm, trong khi hệ thống có thể sử dụng trên 20 năm). Trên thị trường, có nhiều nhà đầu tư/cung cấp hệ thống ĐMTMN cũng như các ngân hàng/tổ chức tài chính đang giới thiệu nhiều phương án đầu tư hoặc cho vay ưu đãi để người sử dụng có thể lựa chọn.

Link gốc


  • 05/06/2020 04:25
  • Nguồn: www.sggp.org.vn