Hà Nội sẽ có thêm 2 trạm quan trắc nước tự động

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Thành phố Hà Nội chuẩn bị tiếp nhận thêm 2 trạm quan trắc nước tự động tại xã Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) và trạm bơm xã Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì) do Bộ Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Việc lắp đặt 2 trạm quan trắc này căn cứ vào đặc thù phát triển kinh tế - xã hội, đặc điểm địa lý, đặc điểm tác động của từng khu vực tại địa phương. Các thông số quan trắc được lựa chọn tương ứng với từng thành phần môi trường, trong đó xác định những thông số đo đạc tại hiện trường và những thông số được phân tích trong phòng thí nghiệm theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – QCVN 08-MT:2005/BTNMT.

Được biết, trong 2 năm 2016 - 2017, TP Hà Nội đã hoàn thành lắp đặt và đưa vào hoạt động ổn định 10 trạm quan trắc không khí tự động và 5 trạm cung cấp nước mặt tự động. Trong giai đoạn năm 2019 – 2020 sẽ có thêm những điểm quan trắc môi trường nước tự động tại sông Cầu được đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, thành phố còn lắp đặt trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Số liệu thu được từ trạm quan trắc được truyền về Trung tâm truyền nhận để xử lý, quản lý dữ liệu, phục vụ công tác quản lý nhà nước và cảnh báo tình trạng ô nhiễm môi trường...


  • 11/01/2018 09:25
  • Ngọc Tuấn