Hà Tĩnh: Phát động thi đua "Gia đình tiết kiệm điện"

Ngày 30/6, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phát động Chương trình “Thi đua gia đình tiết kiệm điện” năm 2017.

Các hộ gia đình tại thành phố Hà Tĩnh ký cam kết thực hiện chương trình tiết kiệm điện 

Năm 2017, chương trình “Thi đua gia đình tiết kiệm điện” được thực hiện tại 13 huyện, thị, thành phố. Theo đó, tất cả các khách hàng là các hộ sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt tại các huyện, thị, thành phố Hà Tĩnh đều có thể đăng ký tham gia chương trình.

Các hộ gia đình đăng ký tham gia chương trình điền phiếu đăng ký do điện lực cấp và gửi tại điểm giao dịch của các điện lực trong toàn tỉnh trước ngày 31/7/2017.

Để đạt danh hiệu gia đình tiết kiệm điện, mỗi tháng các hộ dân phải tiết kiệm tối thiểu 10% tổng lượng điện tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2016, đồng thời phải tiết kiệm trong 4 tháng liên tiếp của thời gian dự thi.

PC Hà Tĩnh sẽ trao thưởng và cấp giấy chứng nhận cho 500 gia đình (lấy từ cao xuống thấp) đạt danh hiệu, với tổng giải thưởng 100 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Dương Tất Thắng yêu cầu các sở ngành, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cần gương mẫu đi đầu trong tiết kiệm điện; Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền bằng khẩu hiệu, pano, áp phích trên các phương tiện thông tin đại chúng; có giải pháp triển khai hiệu quả; ghi nhận, đánh giá khách quan, kịp thời các hộ gia đình tích cực tiết kiệm điện.


  • 03/07/2017 11:46
  • Ngọc Tuấn