Hơn 2,2 tỷ kWh

Là tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời đã đóng điện và đi vào vận hành tại các tỉnh miền Nam trong 8 tháng của năm 2020, sản lượng điện này chiếm 4,43% tổng lũy kế điện nhận của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Một nhà máy điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bình Thuận - Ảnh: Minh Phương.

Theo EVNSPC, đến cuối tháng 8/2020 có 52 nhà máy điện mặt trời đã đóng điện với tổng công suất lắp đặt hơn 2.584MWp trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh, Long An, An Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Ninh Thuận. Tổng công suất lắp đặt tăng 25MWp so với tháng 7/2020.

EVNSPC cũng cho biết, trong tháng 8/2020 tổng sản lượng điện nhận từ các nhà máy điện mặt trời trên địa bàn các tỉnh thành phố phía Nam là 331,47 triệu kWh, chiếm 4,95% so với sản lượng điện nhận toàn hệ thống của EVNSPC trong tháng.

Việc các nhà máy điện mặt trời đóng điện, đi vào vận hành góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.


  • 08/09/2020 08:59
  • Minh Phương