Nga tiếp tục phát triển điện mặt trời

Hevel, công ty liên doanh giữa Renova và Rosnano, dự định xây dựng và đưa vào vận hành trạm điện năng lượng mặt trời đầu tiên tại nước cộng hòa tự trị Kalmykia của Nga vào năm 2019, theo thông cáo báo chí ngày 28/9 của Hevel.

Cơ sở sản xuất điện mặt trời có công suất 60 MW sẽ được đặt tại quận Maloderbetovsky thuộc nước cộng hòa này.

Điều này đã được Tổng giám đốc Hevel, I. Shahrai công bố với các nhà lãnh đạo Kalmykia tại Hội đồng cải thiện môi trường đầu tư của nước cộng hòa.

Trước đó, chính phủ Kalmykia và công ty Hevel đã ký một thỏa thuận về việc thực hiện các dự án đầu tư để xây dựng trạm điện mặt trời với tổng công suất tối thiểu 75 MW.

Tài liệu này cung cấp cho việc xây dựng cả hệ thống trạm điện mặt trời và các trạm phát điện điện tự trị để cung cấp điện cho các khu vực chưa có điều kiện tiếp cận lưới điện quốc gia.

Hevel đang xây dựng hoặc lên kế hoạch xây dựng một số nhà máy điện mặt trời ở nhiều khu vực của Nga.

Từ nay đến cuối năm 2018, Hevel có kế hoạch xây dựng 225 MW năng lượng mặt trời.

Đến năm 2022, Hevel sẽ xây dựng 7 nhà máy điện sử dụng nguồn hỗn hợp là dầu diesel + năng lượng mặt trời ở Chukotka

Hiện tại, công ty đang hoàn thành việc xây dựng mới 2 trạm điện mặt trời trong khu vực Saratov ở miền Trung nước Nga.


  • 02/10/2018 05:17
  • Nguồn: petrotimes.vn