Nước và biến đổi khí hậu

Đây là chủ đề ngày Nước thế giới năm 2020, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường an ninh nguồn nước, thiết lập khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nước bền vững trước những thay đổi của biến đổi khí hậu trên toàn thế giới.

Chủ đề ngày Nước thế giới năm 2020 - Nước và biến đổi khí hậu

Ngày Nước thế giới được tổ chức vào 22/3 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước trong việc bảo vệ sức khỏe của con người và duy trì các hệ sinh thái trên hành tinh.

Các giải pháp bảo vệ nguồn tài nguyên nước, tăng cường tái sử dụng nước thải an toàn để ứng phó với biến đổi khí hậu... là những nội dung ngày Nước thế giới năm 2020 hướng tới.

Việc tập trung vào chủ đề này cũng đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về sự thay đổi điều kiện khí quyển và đại dương đang định hình lại chu trình thủy văn toàn cầu hiện nay. Tăng khả năng tiếp cận bền vững với nguồn nước uống an toàn là mục tiêu chính của Chiến lược nước toàn cầu của Chính phủ Hoa Kỳ và Kế hoạch phát triển nước của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).


  • 11/02/2020 03:00
  • Bích Ngọc