Phát động giải báo chí với phát triển bền vững

Lễ phát động được Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) tổ chức ngày 28/6 tại Hà Nội.

Lĩnh vực Môi trường và Giới là 2 chủ đề chính trong giải thưởng báo chí với phát triển bền vững - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, giải báo chí với phát triển bền vững (JSD Award) dành cho các sản phẩm báo chí điện tử viết về hai lĩnh vực: Giới và Môi trường. Trong đó, lĩnh vực Giới ưu tiên các chủ đề, như: Định kiến giới; bạo lực gia đình, bạo hành giới; sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản; bảo vệ trẻ em...

Trong lĩnh vực Môi trường ưu tiên các chủ đề: Giải báo chí với phát triển bền vững khai thác tài nguyên khoáng sản, tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, năng lượng tái tạo; sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ rừng; bảo vệ động vật hoang dã…

Các tác phẩm báo chí tham gia dự thi là các tác phẩm đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/10/2018 (tác phẩm đa phương tiện, bao gồm cả viết, ảnh, audio, infographic,...).

Giải thưởng gồm: Giải A trị giá 20 triệu đồng, giải B trị giá 15 triệu đồng, giải C trị giá 10 triệu đồng. Tất cả các giải đều có Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận. 

Tác giả gửi tác phẩm dự thi đến địa chỉ: jsd@red.org.vn theo mẫu đăng ký; các cộng đồng đề cử tác phẩm báo chí dự giải đến cùng địa chỉ trên, hoặc tại website chính thức của giải http://jsd.phattrien.vn .

Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2018.