Phú Yên ban hành chỉ thị tiết kiệm điện

Ngày 6/10, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chỉ thị về thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, thay thế Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện.

Hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh sẽ áp dụng các giải pháp quản lý mới để tiết kiệm điện - Ảnh: Ngọc Tuấn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, công sở xây dựng và ban hành quy chế về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc: Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; cắt hẳn nguồn điện khi không sử dụng các thiết bị; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết,… khi cải tạo hoặc mua mới phải sử dụng thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011.

Đồng thời, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.

UBND tỉnh yêu cầu đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; lắp đặt thiết bị tự động điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng để điều chỉnh thời gian chiếu sáng theo mùa trong năm.

Đối với hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng. Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn. Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, mặt trời, biomass...; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp…

UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Phú Yên đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các sự kiện chính trị, kinh tế trọng đại của tỉnh, các khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện. Thực hiện nghiêm các quy định cụ thể về tiết kiệm điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất điện năng theo quy định…


  • 09/10/2017 09:30
  • Ngọc Tuấn