Quảng Ngãi: Khảo sát Dự án nhà máy điện mặt trời tại hồ Mạch Điểu

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý về chủ trương cho Công ty CP Năng lượng TNPower nghiên cứu, khảo sát, làm cơ sở lập hồ sơ đề xuất Dự án nhà máy điện mặt trời tại khu vực hồ Mạch Điểu, xã Đức Phú, huyện Mộ Đức.

Quảng Ngãi là một trong những tỉnh, thành phố có tiềm năng phát triển điện mặt trời - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án, cần lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng mặt trời; đảm bảo các thông số về cường độ bức xạ mặt trời, số giờ nắng trong năm, điều kiện khí hậu vùng dự án. Chỉ được phát triển dự án điện mặt trời tại khu vực có hiệu quả sử dụng đất thấp và không chồng lấn với các dự án khác.

UBND tỉnh cũng yêu cầu nhà đầu tư phải tham vấn ý kiến của cộng đồng, chính quyền địa phương trong khu vực dự án để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mộ Đức và các sở ngành có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, khảo sát lập hồ sơ dự án…

Theo khảo sát của Viện Năng lượng, với số giờ nắng trung bình trong năm khá lớn, bức xạ mặt trời cao, tỉnh Quảng Ngãi được xem là một trong những tỉnh, thành phố có tiềm năng lớn về phát triển điện mặt trời. Bản đồ tiềm năng mặt trời lý thuyết khu vực tỉnh Quảng Ngãi (nguồn của Solargis) cho thấy, khu vực có bức xạ tổng cộng theo phương ngang từ 1.800 kWh/m2/năm, tập trung chủ yếu ở khu vực nửa phía Đông của tỉnh.  


  • 12/08/2019 09:46
  • Ngọc Tuấn