Quy định về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 24/2017/TT-BCT quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Theo đó, quy định áp dụng đối với giấy bao bì được sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế, giấy Tissue (giấy vệ sinh các loại) được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế; giấy in, giấy viết và giấy photocopy được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế không khử mực hoặc sản xuất theo quy trình tích hợp từ nguyên liệu gỗ.

Bộ Công Thương cho biết, định mức (MJ/tấn) tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020 đối với các loại giấy bao bì có quy mô công suất trên 50.000 tấn/năm sẽ có định mức 7.809 MJ/tấn; từ 10.000-50.000 tấn/năm có 7.872 MJ/tấn và công suất dưới 10.000 tấn/năm sẽ có 6.728 MJ/tấn.

Với các loại giấy tissue có công suất từ 10.000 – 50.000 tấn/năm (chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000) có 16.503 MJ/tấn; công suất dưới 10.000 có 14.914 MJ/tấn

Định mức đề ra với giấy in viết và giấy photocopy có công suất trên 50.000 tấn/năm (hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp) có 15.138 MJ/tấn; loại có công suất từ 10.000-50.000 tấn/năm (dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu là bột giấy không tính hệ thống xử lý giấy tái chế) sẽ có 10.495 MJ/tấn.

Cũng theo Bộ Công Thương, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025, các loại giấy bao bì có công suất trên 50.000 tấn/năm sẽ có định mức 6.713 MJ/tấn; loại công suất từ 10.000-50.000 tấn/năm có định mức 6.744 MJ/tấn và loại dưới 10.000 tấn/năm có định mức 5.482 MJ/tấn.

Ngoài ra, các loại giấy tissue có công suất 10.000 – 50.000 tấn/năm (chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000) có 14.572 MJ/tấn; loại công suất dưới 10.000 sẽ có định mức 13.169 MJ/tấn.

Đối với giấy in, giấy viết và giấy photocopy có công suất trên 50.000 tấn/năm (hệ thống sản xuất quy trình liên hợp) sẽ có 13.639 MJ/tấn và loại công suất từ 10.000-50.000 tấn/năm(dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu là bột giấy không tính hệ thống xử lý giấy tái chế) có 9.455 MJ/tấn.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/1/2018.

Chi tiết Thông tư xem file đính kèm.

24_2017_TT-BCT_17237290.pdf


  • 29/11/2017 11:01
  • Thành Trung