Samsung: Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo tại các cơ sở trên toàn thế giới

Theo Samsung, bước đầu, Tập đoàn đã tăng hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong tất các hoạt động sản xuất trước khi đi đến cải cách trong hoạt động cung ứng. Những mục tiêu đầu tiên trong việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Tuy nhiên, mục tiêu này chỉ đề ra cho các cơ sở tại Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Tại 3 thị trường này, Samsung đã lên kế hoạch sẽ đưa năng lượng tái tạo vào các nhà máy, văn phòng và các cơ sở hạ tầng khác từ đây đến năm 2020. Còn các khu vực nằm bên ngoài ba thị trường trọng điểm trên, kế hoạch của Samsung chưa cụ thể, nhưng chủ trương theo quan điểm: Về trung hoặc dài hạn, Tập đoàn sẽ tăng cường sử dụng năng lượng tạo tại các cơ sở trên toàn thế giới.

Riêng tại Hàn Quốc, Samsung đã công bố một bản kế hoạch khá chi tiết: Lắp đặt thêm 42.000 m2 tấm pin năng lượng mặt trời tại cơ sở Suwon và tăng thêm 21.000 m2 diện tích lắp đặt năng lượng mặt trời và nhiệt hạch tại các cơ sở ở Pyeongtaek và Hwaseong nhằm đảm bảo tăng thêm 20% năng lượng tái tạo từ đây đến năm 2030 theo kế hoạch của chính phủ. Đồng thời nỗ lực để đạt 3,1 GW sản lượng điện mặt trời từ đây đến năm 2020.

Bên cạnh đó, Samsung cũng mong muốn thúc đẩy các đối tác sử dụng năng lượng một cách trách nhiệm hơn và dự kiến sẽ làm việc với 100 đối tác chính để hỗ trợ họ thiết lập các mục tiêu về năng lượng tái tạo.

 


  • 10/07/2018 04:27
  • Duy Hiếu (theo AFP)