Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư 64/2011/TT-BGTVT quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.

Tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải (Ảnh minh hoạt)

Thông tư được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quy hoạch giao thông; hoạt động đầu tư, xây dựng công trình giao thông; sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện vận tải để lưu hành; hoạt động vận tải.

Tổ chức, cá nhân khi xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải phải đưa nội dung sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một tiêu chí để lựa chọn phương án, tổ chức nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải.

Các doanh nghiệp vận tải thuộc đối tượng cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có trách nhiệm bố trí người quản lý năng lượng, xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Công thương.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc thực thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/2/2012, nhằm tăng cường hành lang pháp lý trong việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng công nghệ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải

Thong tu 64_BGTVT.pdf


  • 05/02/2012 02:59
  • Huyền Trang
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét