PC Hà Tĩnh: 5 tháng tiết kiệm 7,26 triệu kWh

  • 16/06/2018

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm điện, đạt kết quả khả quan. Theo đó, 5 tháng đầu năm nay, Công ty đã tiết kiệm được 7,26 triệu kWh điện.

Chi tiết...


PC Hà Tĩnh chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện

  • 09/06/2016

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện Hà Tĩnh năm 2016”, do Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) vừa phối hợp với UBND thành phố Hà Tĩnh phát động với chủ đề “Chung tay cùng khách hàng tiết kiệm điện vì lợi ích cộng đồng”.

Chi tiết...