EU tài trợ 108 triệu EUR cho chương trình phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam

  • 05/12/2017

Lễ ký kết Hiệp định Tài chính cho chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo" sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Tổng Vụ trưởng...

Chi tiết...