Tổng kết cuộc thi “Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta” dành cho học sinh tiểu học

  • 30/03/2020

Mới đây, Trung tâm Bảo vệ tầng Ô-dôn và Phát triển kinh tế các-bon thấp (Cục Biến đổi khí hậu) phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã tổng kết cuộc thi “Biến đổi khí hậu và Hành động của chúng ta” dành cho học sinh tiểu học.

Chi tiết...


Quảng Nam: Tổng kết cuộc thi Tìm hiểu giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

  • 24/09/2019

Vừa qua, tại Quảng Nam đã diễn ra hội nghị tổng kết cuộc thi Tìm hiểu giải pháp quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2019 do PC Quảng Nam phối hợp với LĐLĐ tỉnh, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phát động.

Chi tiết...